Sunday, January 29, 2012

United States Gayong Federation (USGF)

supports ALL Gayong organizations


Gayong Malaysia (PSSGM)
Gayong PUSAKA (PSSPGM)
Gayong WARISAN
Gayong SERANTAU
Gayong Singapura (PASAK)
Gayong Indonesia
Gayong France
Gayong Spain
Gayong Ireland
Gayong Syria
Gayong Tunisia
Gayong U.K.
(and any I missed)

All Gayong under Dato' Meor Abdul Rahman

We are all GAYONG!!